Rezervácie tréningu
Od 19.12.2020 je pre nariadenia vlády SR fitness centrum zatvorené.
Všetky rezervácie sú zrušené.